'De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de KernTalententest aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten’ zegt Prof. Dr. Elke Van Hoof.  


Er zijn heel veel verschillen tussen klassieke persoonlijkheidstesten en een KernTalentenanalyse. Hieronder vind je een aantal belangrijke verschillen.  

+ De vragenlijst invullen is plezierig; er zijn geen herhalingen in de vragen . + Een KernTalentenanalyse is geen momentopname van wat je goed kunt of graag doet. Integendeel, in je kindertijd (tussen 4 en ca. 14 jaar) is er meer dan genoeg tijd om je aard van het beestje, je talenten en je eigen drive naar buiten te laten komen in effectief (spel)gedrag en interesses. + Je hebt een leven lang plezier van je verslag . + Je krijgt compleet inzicht in je drie fundamenten: 1: je persoonlijkheid (zijn) + 2: je talenten (zullen kunnen) + 3: je intrinsieke motivatie (willen). + Je krijgt meteen zin om er concreet mee aan de slag te gaan. + De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en heeft een test-hertest-hertest betrouwbaarheid van .84 Cronbach’s Alpha. (Dat is even hoog als de Big5 Personality Test, al mikt die op andere persoonlijkheidskenmerken dan een KernTalentenanalyse. Zo zoeken we bv. niet naar 'Vriendelijkheid' in een KernTalentenprofiel.) + De KernTalentenmethode geeft je zicht op hoe je creatief bent en in hoeverre je daar sterk van nature voor in de wieg bent gelegd. Hoe je precies empathisch bent en hoe sterk je dat dan in aanleg bent. Hoe energiek je bent en hoe sterk die energie dan wel in je zit. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Leiderschap, naar buiten treden, commercieel of politiek inzicht, economisch denken, teamplay ... noem maar op. Ik filter dat allemaal en nog veel meer uit jouw KernTalentenconstellatie. + Jij bent geen hokjesmens of typetje, niemand is dat. + Jij bent uniek in jouw KernTalentenconstellatie (één uit 94 miljard). + Je krijgt helder inzicht in je energiegevers en -vreters. Zo kies je bewust om dingen die je negatieve stress bezorgen ver weg te houden. En om burn- of bore-outs, demotivatie en het gevaarlijke Peter Principe (promotie tot het niveau van onvermogen) te voorkomen. + Je krijgt zicht op al je latente talenten, dus ook op degene die je nog niet ontdekte. + Je wordt niet vergeleken met anderen: er zijn geen gemiddelden waardoor je al dan niet ‘goed’ op iets zou scoren. + Er is geen sprake van (zelf)beoordeling. Niet wat je nu goed kunt telt, maar alleen wat je als kind graag deed. Het zijn de achterliggende (verborgen) rationales die leiden naar de correcte betekenis van je KernTalenten. + Je bent een compleet mens; we bekijken al je KernTalenten, zowel op zichzelf staand als samen, om zo het geheel te zien als volwassene. + De KernTalentenvragenlijst is taal-, geslacht- en cultuurneutraal. + Jouw KernTalenten zijn neutraal. Ze zijn positief of negatief te interpreteren afhankelijk van de situatie. Bij een analyse zijn er dan ook geen sociaal wenselijke antwoorden of oordelen. + Bij begeleiding en advies houd ik - in combi met het diepte-interview - rekening met je achtergrond, cultuur, opvoeding, normen en waarden, opleiding, levensgebeurtenissen en kansen: de talloze factoren die je beïnvloed hebben in jouw ontwikkeling. + Je krijgt zicht op jouw levensparadoxen: schijnbare tegenstellingen die je aan jezelf doen twijfelen. Bijvoorbeeld: "ja, ik heb enorm veel behoefte aan gezellig samen zijn én ik heb het echt nodig om alleen te zijn".  

Wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst Op 12 en 13 mei 2015 organiseerde Prof. Dr. Elke Van Hoof het 1e internationaal congres rond HSP (hoogsensitiviteit). Zij valideerde toen met haar team de KernTalentenvragenlijst, die een test-hertest betrouwbaarheidsindex van Cronbach's Alpha .84 haalde. Prof. Dr. Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en is er coördinator van de opleiding “Hoogsensitiviteit voor Professionals”. Ze leidt bovendien het 'Huis voor Veerkracht' in Hoegaarden.

Meer weten? Benieuwd naar de KernTalentenmethode? Stuur me een e-mail, WhatsApp of bel 0651033443 en we plannen een gratis en vrijblijvende Skype-sessie van 15 minuten in.  

Share on LinkedInShare on Instagram